Telefon +90(232) 464 25 25

Cumhuriyet Blv. No:140/1 Daire:5 Alsancak, Konak/İzmir

Mitral kapak kaçağı bulguları nelerdir?

Mitral kapak kaçağının ileri evresinde kapak fonksiyonları iyice bozulur. Bunun sonucunda mitral kapaktaki kaçak kan akımı akciğerlere geri kaçar. Nefes darlığı, egzersiz kapasitesinde azalma, çabuk yorulma, geceleri nefes açlığıyla uyanma, çarpıntı gibi belirtiler görülebilir. Bu şikayetler ilaçla kontrol altına alınabildiği gibi kapaktaki yapısal bozulmayı düzeltebilecek herhangi bir tıbbi tedavi yoktur. İleri yaş, koroner damar hastalığı, hipertansiyon, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi durumlarda kapağın yapısal bozukluğu ilaç tedavisine yanıtsız kalabilir. Bunun sonucunda kalbin yapısı bozularak kalbin genişlemesine ve nihayetinde kalp yetmezliğine neden olur. .

Mitral kapak kaçağının ileri evresinde tedavi yöntemleri nelerdir?

Mitral kapağın yapısal bozukluğunu giderebilecek klasik tedavi yöntemi açık kalp ameliyatıdır. Göğüs kafesinin açılması, genel anestezi, kalbin durdurularak ameliyat sırasında dışarıdan yapay bir pompa ile kalbin beslenmesi özellikle ileri yaş, ciddi kalp yetmezliği, yandaş hastalıkların olması, daha önce göğüs kafesi açılmış hastalarda açık kalp ameliyatı oldukça riskli olabilmektedir. Yaşlı, düşkün, şeker hastalığı, akciğer hastalığı gibi yandaş hastalığı olan açık ameliyat için uygun olmayan hasta grubunda yoğun ilaç tedavisine rağmen ileri kalp yetmezliğine doğru adım adım ilerlemektedirler.

Açık kapak ameliyatı için uygun olmayan hasta gruplarında alternatif tedavi nedir?

‘Mitraclip’ya da ‘transkatater Mitral Kapak Tamiri‘ ameliyatsız, anjiyoya benzer, kasık atardamarı yoluyla mitral kapağın mandallanarak kaçağın azaltılmasına yarayan kapalı bir yöntemdir. Kasık toplardamarından girilip kalbe, kalpten mitral kapağa katater yardımı ile ulaşılır. Mitral kapaktaki kaçağın en fazla olduğu yer kalp içi görüntüleme yöntemi ile teyit edildikten sonra mandal (clips) kanatları mitral kapak yaprakçıkları arasına yerleştirilir. Yerleştirildikten sonra tekrar kalp içi görüntüleme ile değerlendirilir. Hedeflenen kapak yapısı sağlanınca dikişler karşılıklı olarak tutturulur. Bu şekilde mitral kapak kaçağı tamir edilmiş olur.

Mitraclip (ameliyatsız mitral kapak yetersizliği tamiri)sonrası neler yapılmalıdır?

Ameliyatsız mitral kapak yetersizliği tamiri en büyük avantajı kapalı bir yöntem ile yapılmasıdır. Açık kalp ameliyatına göre anestezi süresi, hastanede yatış süresi, hareket haline geçme süresi daha kısadır. İşlem sonrası belirgin olarak nefes darlığı şikayeti azalması ve günlük hayatı idame ettirebilme kabiliyeti ve hareket kapasitesinin artması beklenmektedir. Tamir sonrası kan sulandırıcı tedaviler ve diğer tedavilerin bir süre kullanılması gerekmektedir. İlaç tedavisi kontrollerde hastanın klinik, laboratuvar ve ekokardiyografik bulguları ile düzenlenir.