Telefon +90(232) 464 25 25

Cumhuriyet Blv. No:140/1 Daire:5 Alsancak, Konak/İzmir

Merak Ettikleriniz

1997-2021 yılları arasında 50.000 üzerinde tanısal koroner anjiyografi, sağ-sol kateterizasyonu ve 20.000’den fazla koroner balon, stent uyguladı ve eşlik etti.

Zor vakalar olarak bilinen, kompleks koroner lezyonlarının (örn. damarın çıkış yerindeki darlıklar, çatallanma darlığı) stent ile tedavisi, tecrübeli olduğu bir çalışma alanıdır.

Eskiden tıkanmış olan kalp damarlarının (kronik total oklüzyon) tekrar açılması ve stent ile tedavi edilmesinde tecrübeli olduğu diğer bir çalışma alanıdır.

500’den fazla ameliyatsız aort kapağın değişimi (TAVİ) prosedürü uygulaması ve eşlik etmesi ile Türkiye’de en fazla TAVİ uygulayan girişimsel kardiyologlardan birisidir.


Daha kişisel bilgiler için tıklayınız.

 • Girişimsel Kardiyoloji,
 • Kalp Kateterizasyonu ve Koroner Anjiyografi, Balon, Stent,
 • Kompleks Lezyonlar (Zor Vakalar), Bifurkasyon (Çatallanma darlığı),
 • Kronik total oklüzyon (Eskiden Tamamen Tıkanmış Damarın Tekrar Açılması),
 • Rotablatör, Koroner litotripsi,
 • IVUS, OCT, FFR, IFR,
 • Geçici Kalp Pili, Kalıcı Kalp Pili, Kardiyoverter Defibrilatör
 • Genel Kardiyoloji,
 • Koroner Arter Hastalığı,
 • Kalp Yetmezliği Tedavisi,
 • Kalp Kapak Hastalığı,
 • Kalp Ritim ve İletim bozukluğu,
 • Hipertansiyon, Hiperlipidemi.
 • Randevu için 0(232) 464 25 25 nolu telefondan ve +90(546)464 25 26 nolu whatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz

  Kapalı yöntemle yapılan tedaviler sırasında/sonrasında gelişebilecek yan etkiler açık cerrahi tedaviye göre daha az görülür. Açık cerrahi sırasında meydana gelebilecek kanama, anestezinin uzun sürmesi, solunum cihazına bağlı kalma ile ilgili istenmeyen durumlar kapalı yöntemlerle yapılan tedavilerde sıklıkla görülmemektedir. Açık cerrahi de olduğu gibi Göğüs kafesi açılmadan, kasık ya da kol atardamarlarına sadece küçük bir iğne ve kılıf yerleştirilmesi ile gerçekleştirilen kapalı yöntemlerde hastanede kalma süresi, büyük kanama, estetik görünüş olarak oldukça avantajlıdır. Ancak, bu işlemler sırasında da istenmeyen durumlar görülebilir. kanama, hava embolisi, kalp zarı etrafında kan toplanması gibi komplikasyonlar açık kalp cerrahisine kıyaslanadir de olsa ortaya çıkabilir.

  Açık kalp ameliyatlarına kıyasla daha az yan etkilerin yanı sıra hastanede yatış süresi açısından da cerrahi tedavilere kıyasla oldukça avantajlılardır.Kapalı işlemler sonrası hastalar en az bir gün süre ile yoğun bakımda izlenirler. Yukarıda bahsedilen herhangi bir komplikasyon olmaması durumunda ertesi gün servise alınarak takip edilir. Servis takibinde herhangi bir şikayeti olmayan, herhangi bir yan etki izlenmeyen hastalar; ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri önerilerek iki ya da üç gün içerisinde taburcu edilirler.
  Kapalı yöntemlerde kullanılan cihazlar işlemden yaklaşık 6 ay-1 yıl sonra Endotel adı verilen vücut yüzey örtüsü kaplanır. Cihazın varlığını hasta hissetmez ve estetik açıdan yara göğüs kafesinde yara izi kalmaması önemli bir avantajdır.

  Kapalı yöntemlerde kullanılan cihazların çoğu nitinol adı verilen yerleştirildikten sonra kapatılan yerin özelliklerine göre şekillenen, daha sonra bu şekli koruyan yani hafızası olan özel bir metalden üretilmiştir. Alerjik yan etkisi yok denecek kadar azdır. Gelişen cihaz teknolojisi ile birlikte bu cihaza sahip hastaların doktor bilgisi dahilinde manyetik rezonans (MR), bilgisayarlı tomografi, ultrason gibi görüntülemelere girmelerinde genellikle sakınca bulunmamaktadır.

  Kapalı işlemler sonrasında hastaların ve işlemlerin özelliklerine göre kullanmak zorunda olacakları ilaçlar olabilir. Bu ilaçların kullanım süresi, sıklığı ve ne zaman kesileceği hekimleriniz tarafından belirlenir. Bu nedenle kapalı işlemler sonrası tüm hastalar 1,3,6 ve 12. Aylarda düzenli olarak kontrolllerini yaptırmalılardır.