Telefon +90(232) 464 25 25

Cumhuriyet Blv. No:140/1 Daire:5 Alsancak, Konak/İzmir

Mitral darlığında ameliyatsız balon tedavisi (mitral balon valvüloplasti)

Mitral darlığı Kapak alanının 1,5 cm2’nin altına düşmesi; mitral kapağın ve kapak altı dokularının sertleşmesi ve açılıp kapanma fonksiyonlarının kısıtlanması sonucunda görülür.

Ülkemizdeki en sık nedeni çocukluk çağında geçirilen romatizmal ateş hastalığı sonucunda, ilerleyen yaşlarda belirti veren, romatizmal mitral kapak darlığı veya yetmezliğidir. Mitral kapak fonksiyonlarının bozulması sonucunda sıklıkla nefes darlığı, göğüs ağrısı, çabuk yorulma, çarpıntı ve kanlı balgam şikayetleri ile belirti verir. Kapakta oluşan bozukluk çoğu hastalıkta kendini erken aşamalarda hissettirmez, sinsi seyreder ve ilerleyen aşamalarda belirti verir. Mitral kapak darlığı erken aşamalarda ilaçlarla tedavi edilir. Özellikle kapak alanı darlık tüm kapağı 1 cm2’nin altına düşmesi ve hastanın semptomlarındaki kötüleşme ile kapağa müdahale etmek gerekir.

İşlem öncesinde uygulanan ekokardiyografi yöntemi yalnızca tanı değil tedaviyi de yönlendiren en önemli inceleme tetkikidir.

Mitral balon valvüloplasti (mitral kapağın balon aracılığı ile açılması) hastaların öncelikle bu yönteme uygunluğu yönünden değerlendirildiği kapalı tedavi seçeneğidir. Uygun olan hastalarda kasıktan girilen kateter yardımıyla kapağa balon işlemi uygulanarak açılır. İşlem yine kasık toplardamarının uyuşturulması sonrası kataterler aracılığı ile sağ kulakçığa ulaşılır. Sağ ve sol kulakçık arasındaki septumdan iğne araçlığı ile geçilerek özel teller aracılığı ile mitral kapaktan geçilir. Hastaya uygun boyutta mitral balon seçilerek mitral kapağın üzerine oturulur ve balonun tamamı şişirilerek daralmış kapak açılır. Yeterli açılma sağlanıp sağlanmadığı ve kapakta kaçağın olup olmadığı ekokardiyografik olarak değerlendirilir.

Kapak ve kapak altı yapılar ileri derecede kireçlenmişse, mitral kapak hastalığına eşlik eden ileri mitral kapak yetersizliği veya aort kapak yetersizliği mevcutsa, sol kulakçık içerisinde veya sol kulakçık kuyruğu içerisinde pıhtı mevcutsa, kapak hastalığına eşlik eden ileri derecede koroner arter hastalığı mevcut ise balon tedavisi yerine açık cerrahi yöntem ile hasarlı mitral kapağın açık kalp ameliyatı ile tamiri ya da değiştirilmesi önerilmektedir.

Pulmoner darlığında ameliyatsız balon tedavisi (pulmoner balon valvüloplasti)

Akciğere kan akışı; sağ kalpten akciğere doğru pulmoner kalp kapağından geçerek ilerler. Pulmoner darlık; kalbin sağ tarafından çıkan ve akciğere giden ana damarın kapağında veya bu kapağın biraz altında veya biraz üstünde ve uç dallarda darlık olmasıdır.Pulmoner kapak darlık genellikle doğumsal kalp hastalığının bir sonucu olup bilinen çok fazla risk faktörü yoktur. Ancak erişkin yaşlarda geçirilmiş doğumsal kalp ameliyatları sonrası, kanser tedavilerinin sonucu ya da romatizmal ateş hastalığı gibi durumlarda görülebilir.

Pulmoner darlık belirti vermeyen çok hafif bir formdan ciddi hastalık tablosuna kadar değişken klinik seyir gösterir. Hafif pulmoner darlık genellikle zaman içinde kötüleşmez; fakat orta şiddetli ve ciddi vakaların kötüleşme ihtimali vardır ve genellikle tedavi gerektirir. Tedavi başarısı oldukça yüksektir ve pulmoner darlığı olan çoğu kişinin normal bir yaşam sürmesi beklenir.

Kasık toplardamarından katater aracılığı ile geçilerek özel bir telle ile daralmış pulmoner kapaktan geçilir. Kateterin içerisinden sert bir tel pulmoner damarın uç noktasına kadar gönderilir. Bu telin üzerinden özel bir balon iletilerek daralmış pulmoner kapağın üzerine oturtulur ve tamamen şişirilerek balonla daralmış kapak açılır.İşlem sonrasında kaçak olup olmadığı, yeterli açılma sağlanıp sağlanmadığı kontrol edildikten sonra yeterli düzeyde kapak açılımı sağlanmış ise işlem sonlandırılır.